Kalo til (कालो तिल)_ 1 kg

350.00

तिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छ l तिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छतिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छतिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छ l

Sold By : Puzalo SKU: 01P03Fi001 Categories: , Tags: , ,

Description

 

 

तिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छ । तिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छतिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छतिललाई भगवान बिष्णुको भोजनको रुपमा लिने गरिन्छ l

Additional information

Weight1000 g
Home
Mart
Cart
Search